دستگاه جوجه کشی هواباتور در شیراز

نمایشگاه دائمی شیراز

هواباتور اصل در نمایشگاه دائمی شیراز 

منتظر شما در نمایشگاه بعدی هستیم.

وبسایت :‌ www.hovabator.ir

براى کسب اطلا عات بیشتر باشماره هاى زیر تماس حاصل فرمایید

دفتر فروش : 044.32246271.32246272.32246156.32246157

فروشگاه مرکزی : 32341796.32346612. 044.32379188

دفتر فروش تهران : 021.66916215.66916216

/ 0 نظر / 49 بازدید