فيلم دستگاه جوجه كشى

 دستگاه جوجه کشی 24 تایی کره ای        برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

دستگاه جوجه کشی 210 تایی            برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

دستگاه جوجه کشی 48 تایی                       برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

فیلم ماشین جوجه کشی 420 تایی                  برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

/ 0 نظر / 13 بازدید