شرکت تولیدی صنعتی اندیشه سبز

جت هیتر کم مصرف گلخانه ، مرغداری

یکی از روش های متداول تامین گرمایش گلخانه و مرغداری استفاده از هیتر جت یا بخاری موشکی میباشد.

جت هیتر ها در  دو ظرفیت 50.000 و 110.000 کیلو کالری در ساعت تولید و عرضه میگردد.

جت هیتر ها در سه نوع  گازی، گازوئیلی و دوگانه سوز عرضه می گردند.

برای اطلاع بیشتر راه های ارتباطی : 

www.heaterjet.com

044.32246271

044.32246156