شرکت تولیدی صنعتی اندیشه سبز

گالری فیلم دستگاه یخساز حبه ای و قالبی ( صفحه دوم )

فیلم های مربوط به انواع دستگاه یخساز حبه ای و رستورانی و قالبی تولید شده توسط گروه صنعتی اسکندری :

 

یخساز برای تولید یخ قالبی:  

 

 

یخ خردکن :

 

 

یخساز رستورانی :

 

صفحه قبلی